Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Veperdi András:
A császári és királyi haditengerészet I. világháború alatt elesett magyar hősei

  A II. Világháború után kialakult politikai és ideológia berendezkedés következtében kötelező módon szinte feledésbe merültek az I. Világháborúban elesettek emlékei. Ez hatványozottan igaz volt a hajdani haditengerészet vonatkozásában, és ma már szinte alig tudják, hogy valaha tengeri hadiflottánk volt, és az erősen kivette részét a küzdelmekből.

  Azokban az országokban, ahol a háborúk után nem, vagy csak rövid ideig volt ideológiai zűrzavar, még ma is megbecsülik a két háborúban elesettek emlékét. Sok helyen fegyvernemi, sőt még haderőnemi emlékműveket is állítottak, amelyeken feltüntették az összes elesett katona, tengerész nevét.

  Nálunk ilyen kezdeményezések csak a két háború között voltak (illetve az utóbbi időkben ismét elindultak), és az egyik ilyen, a budapesti Haditengerészeti Hősi Emlékmű, ami a főváros ostromakor megsérült, majd azután lebontották. Ebben az emlékműben kapott helyet, egy kis kiállító helyiségben, többek között egy kézzel írt Emlékkönyv, mely mintegy 150 kézzel írt oldalon ismerteti a cs. és kir. Haditengerészet harcait, és az azok során elesett magyar és magyar honos tengerészek neveit. Az események leírása nem tudományos jellegű, és az azóta végzett levéltári kutatások néhol kiigazították, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy emléket állított az elesett haditengerészeknek.

  Maga az Emlékkönyv nincs meg, de fennmaradt egy arról készült fényképsorozat. Az alábbiakban közreadott lista, az ezekről a fényképekről készített fénymásolat alapján íródott, főként azzal a céllal, hogy újból legyen valamiféle, a hősök előtti tisztelgést jelentő névsor, mely a későbbiekben valamikor egy nagyobb kezdeményezés magvát képezheti. A lista valószínűleg hiányos és örömmel venném ha valaki ki tudná egészíteni.

 

Rövidítések:
 
SMS = Őfelsége Hadihajója
SMU = Őfelsége Tengeralattjárója
e.ö. = Egyéves önkéntes

 

Megjegyzés:

  Az Emlékkönyv az 1930-as évek második felében készült, így a feltüntetett rendfokozatok és beosztások, a korabeli, valamint a 30-as évek Folyamőrségénél használatos elnevezések keveréke. Mivel az említett könyvben így szerepel, azon nem változtattam. A tengerész kifejezésen matróz (rendfokozat nélküli egyén) értendő.

 

A Császári és Királyi Haditengerészet I. Világháborúban elesett magyar és magyar honos hősei

 

Ács József tengerész, SMS Kaiserin Elisabeth, Csingtao, 1914. 10. ?

Antalfalvi Jovanovics József (repülős) fregatthadnagy, 1918. 10. 05.

Árva Imre főfűtő, SMS Wildfang, 1917. 06. 04.

Bakay Gyula fregatthadnagy, SMU 30, 1917. 04. 29.

Bálint József tengerész, "51" torpedónaszád, 1915. 09. 09.

Bálint Sándor tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Barna Pál tengerész, I. sz. aknásztender, 1918. 04. 08.

Bartók Bernát tengerész, I. sz. aknásztender, 1918. 04. 08.

Bata Gábor torpedótisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Beck József aknásznegyedes, SMS Salamander, 1916. 08. 09.

Beér Márton tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Belacsics Vince fűtő, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Belich Antal I. o. tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Belkovics Ferenc tengerész, Sava monitor, 1916 12. 04.

Benczur István tengerész, SMU 5, 1917. 05. 16.

Benkő Gyula repülő mester, 1918. 06. 26.

Berdon János tengerész, "51" torpedónaszád, 1915. 09. 09.

Bíró Imre tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Blazics József aknász, "66" torpedónaszád, 1916. 09. 26.

Bogdan Athanas tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Borcsik Imre főfűtő, SMS Triglav, 1915. 12. 29.

Böszl Győző sorhajóhadnagy, Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Brandenburg Frigyes tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Bratanics Vladimir (repülős) tengerész zászlós, 1918. 09. 18.

Breuer László gépésztisztes, I. sz. aknásztender, 1918. 04. 08.

Briski Mihály tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Brunner József gépésznegyedes, SMS Erzherzog Friedrich, 1918. 07. 13.

Budai Sándor tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Budiszavljevics Mane torpedómester, SMU 12, 1915. 08. 12.

Budrean György fűtő, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Cagljevics Antal gépésztisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Chilik Jenő (repülős) tengerész zászlós, 1917. 12. 12.

Czéda István fűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Czencz Jenő (repülős) tartalékos zászlós, 1917. 09. 27.

Czér Kálmán tengerész, SMS Basilisk, 1915. 09. 08.

Csatári Imre tisztes, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Csillag András kormányos negyedes, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Csiszár N. gépmester, "26" torpedónaszád, 1914. 08. 23.

Csizmadia Gyula tüzérrajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Dagicevics Mihály tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Dalnokfalvi Bartha Ede (repülős) tengerész zászlós, 1917. 04. 22.

Danyi István rajos, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Daróczy Ferenc tüzérrajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Dávid József főfűtő, Barsch őrnaszád, 1916. 10. 02.

Deák László torpedónegyedes, SMU 12, 1915. 08. 12.

Deák Sándor tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Demeter Márton tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Deutsch Rezső tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Domsa István tengerész, SMS Basilisk, 1915. 09. 08.

Drotzinger Rezső torpedónegyedes, SMU 12, 1915. 08. 12.

Dumencics Iván kormányos-törzsaltiszt, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Dvorszky András fűtő, "26" torpedónaszád, 1914. 08. 23.

Ecker Sándor gépésznegyedes, SMU 30, 1917. 04. 29.

Eiben Gyula torpedista, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Ertsey Jenő (repülős) tartalékos hadnagy, 1918. 06. 29.

Farkas János tengerész, SMS Helgoland, 1915. 12. 29.

Fazekas János tengerész, Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Fazekas T. Ferenc fűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Fekete Dezső tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Fekete Gyula tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Ferencz Antal tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Fetter János aknásztisztes, 1917. 10. 09. Aknarobbanás.

Finkl Ignác kormányos tengerész, SMS Előre, 1916. 06. 29.

Fontanini János tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Fritsch Lőrincz torpedórajos, "51" torpedónaszád, 1915. 09. 09.

Fruda Áron tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Gádár Károly aknász, SMS Salamander, 1916. 08. 09.

Galata Árpád tengerész, Euterpe gőzös, 1918. 08. 11.

Gálfy Dénes tengerész, Isonzó front, 1917. 11. 13.

Ganderlics Rocco tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Geleta György tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Gellin János tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Gerzetics N. e.ö. repülő, 1917. 10. 25.

Gogola József tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Goldstein Aladár tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Gospocics Lovre rajos, Szamos monitor, 1915. 10. 06.

Grizicics János tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Grubisic Iván tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Gutwein Henrik tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Győrfy József gépésznegyedes, SMU 3, 1915. 08. 13.

Hammecz Henrik gépésztisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Hangya János tengerész felderítő különítmény, Zsupa, 1915. 08. 25.

Harkányi Aurél tüzértisztes, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Héberfellner Nándor tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Held Ferenc tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Heller Ferenc tengerész, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Hollóssy Sándor (repülős) fregatthadnagy, 1918. 06. 18.

Horváth László aknász, I. sz. aknásztender, 1918. 04. 08.

Hricsovári Ricsóváry Sándor fregatthadnagy, SMU 30, 1917. 04. 29.

Huj János tengerész, Leitha monitor, 1914. 08. 12.

Hungler György repülőnegyedes, 1916. 05. 30.

Ichnovszky Nándor kormányos negyedes, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Ilics Antal tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Jakab Vince tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Jakab Zoltán tengerész, pelagosai partraszállás, 1915. 07. 28.

Jelinek Boldizsár sorhajóhadnagy, elsőtiszt, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Juhász Lajos rajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Kálmán Árpád (repülős) e.ö. törzsgépmester, 1917. 03. 02.

Kalmár Benjamin rajos, "59" torpedónaszád, 1918. 07. 13.

Kalmár Ferenc tengerész, partraszálló különítmény, 1915. 10. ?

Karakas István fűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Károlyi Kálmán kormányos negyedes, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Kasnya Kálmán (repülős) e.ö. törzsgépmester, 1916. 10. 13.

Kelemen Dezső zászlós, Zagreb gőzös, 1917. 01. 14.

Keller András tengerész, Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Kemény Ferenc torpedista, SMU 16, 1916. 10. 17.

Kern Béla (repülős) tartalékos zászlós, 1916. 09. 04.

Kiss András rajos, Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Kiss Gyula rajos, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Kocsis Lajos tüzérrajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Kolos Kálmán (repülős) tartalékos zászlós, 1917. 08. 19.

Konecsni József rajos, Folyamaknász-osztag, 1915. 05. 15.

Konyacsek Sándor tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Kopolevecz György rajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Koppányi Gyula tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Korpadi András tisztes, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Kovács Ferenc gépésztisztes, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Kovács Ignácz tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Kovács István tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Kovács István tisztes, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Kovács Sándor tengerész, pelagosai partraszállás, 1915. 07. 28.

Kovács Sándor tengerész, SMS Triglav, 1915. 12. 29.

Kozlovszky Rezső gépésznegyedes, SMU 23, 1918. 02. 21.

Kranajecz József távírásztisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Kring Henrik hajóskapitány (polgári), Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Krivanecz Ferenc (repülős) fregatthadnagy, 1917. 04. 04.

Kuhn László tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Kukuljan Pál fűtőtisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Kulcsár Mihály torpedista, SMS Novara, 1917. 05. 16.

Kuvik István tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Láng Hermann tengerész, pelagosai partraszállás, 1915. 07. 28.

Lazarovics István tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Lemmer József tengerész, Barsch őrnaszád, 1916. 10. 02.

Lengyel József aknász, SMS Salamander, 1916. 08. 09.

Lenti Béla (repülős) tartalékos zászlós, 1917. 09. 27.

Ljubljanovics András tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Lucics Miklós (repülős) tengerész zászlós, 1917. 10. 03.

Ludvig István tengerész, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Lukanics József tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Madár József tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Magjarevics László tengerész, "c" őrnaszád, 1915. május 15.

Maglics Konstantin (repülős) sorhajóhadnagy, 1918. 06. 19.

Márgán Dragutin tengerész, SMS Triglav, 1915. 12. 29.

Markov Rada Győző gépésztisztes, I. sz. aknásztender, 1918. 04. 08.

Márkus György gépésztisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Maroknics István tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Medán József tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Mehrbrodt Frigyes tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Mészáros Gyula fűtő, SMS Wildfang, 1917. 06. 04.

Miatovics Sándor ágyústisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Mihály József tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Mild Gyula tüzérrajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Miszery József negyedes, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Molnár Ferenc gépésznegyedes, SMU 30, 1917. 04. 29.

Molnár Imre fűtőtisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Muth György gépmester, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Nagy Imre rajos, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Nagy József aknász, SMS Salamander, 1916. 08. 09.

Neuwirth Adolf tengerész, 1917. 10. 06. Aknarobbanás.

Nicora Hely (repülős) fregatthadnagy, 1916. 11. 06.

Nzuhauser Béla tartalékos korvetthadnagy, SMS Előre, 1916. 06. 29.

Oleska Lajos aknász, SMS Salamander, 1916. 08. 09.

Orekovics Miklós torpedónegyedes, SMS Előre, 1916. 06. 29.

Ortner József gépésznegyedes, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Pajor Gerő gépésznegyedes, SMU 20, 1918. 07. 03.

Pandurics János tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Pap Ferenc tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Páros József tisztes, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Pásvány Márton ágyústisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Patkós László (repülős) tengerész, 1917. 04. 24.

Pauer András főfűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Pepelán Sándor tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Pliverics György (repülős) tengerész zászlós, 1918. 06. 15.

Poharkovics Mihály fűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Prauer József (repülős) e.ö. törzsgépmester, 1917. 04. 07.

Rajczy Sándor tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Rák József tisztes, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Rintel Dezső tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Rocco Ferenc kormányos-tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Rompos József tengerész, SMS Triglav, 1915. 12. 29.

Rövid Maxon Róbert sorhajóhadnagy, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Ruck János tengerész, SMS Helgoland, 1915. 12. 29.

Sárkány Ferenc tengerész, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Schall Lajos tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Scheidl Kálmán fűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Schindler Mihály kormányos negyedes, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Schmidt János tengerész, SMS Csepel, 1916. 05. 05.

Schnabel József tüzérrajos, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Schneider Antal rajos, SMS Csikós, 1918. 07. 13.

Schnell Mihály tengerész, I. sz. aknásztender, 1918. 04. 08.

Schönstein Ármin rádiómester, SMU 16, 1916. 10. 17.

Schulde Ferenc tengerész, SMU 23, 1918. 02. 21.

Schusz Béla tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Siegmund József (repülős) tengerész zászlós, 1918. 06. 15.

Simicich János fűtő, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Simicich Jusztus torpedótisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Simon László tengerész, Isonzó front, 1917. 05. 26.

Simunics József negyedes, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Snef János gépész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Sommer Antal tüzér, Temes monitor, 1915. 10. 09.

Spak Simon ágyústisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Splivalo Antal tüzérnegyedes, SMS Lika, 1915. 12. 29.

Stancsics Jaziut tengerész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Stankovics Miklós aknásztisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Steiner Pál tengerész, Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Stepancic Ferenc tüzér, SMS Novara, 1917. 05. 16.

Strausz Zoltán torpedónegyedes, SMU 12, 1915. 08. 12.

Strobel Thadäus tengerész, Temes monitor, 1914. 10. 23.

Strohberger István gépész, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Szabados Lajos tengerész, Temes monitor, 1914. 09. 20.

Szabó Béla tengerész, Isonzó front, 1917. 11. 02.

Szabó János tengerész, "51" torpedónaszád, 1915. 09. 09.

Szabó Kálmán fűtő, Temes monitor, 1915. 10. 09.

Szabó Zsigmond tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Szabolcsi Ferenc főfűtő, SMS Wildfang, 1917. 06. 04.

Szalay János aknásztisztes, SMS Salamander, 1916. 08. 09.

Szalay Péter negyedes, SMS Novara, 1915. 12. 05.

Szalontay István főfűtő, SMS Wildfang, 1917. 06. 04.

Szekeres András torpedista, SMS Novara, 1917. 05. 16.

Szemere Antal tengerész, SMS Novara, 1915. 05. 24.

Szendrei Mihály tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Szenke András aknásznegyedes, SMS Chamäleon, 1916. 05. 15.

Szilvay Ferenc torpedótisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Szpisák Gyula ágyústisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Szuborits Róbert korvettkapitány, SMS Novara, 1917. 05. 16.

Szűcs Antal kormányos, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Szücs Mihály tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Tabi József tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Talla Sándor torpedórajos, "51" torpedónaszád, 1915. 09. 09.

Tarbuk Gyuró főfűtő, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Tindira Miksa tengerész, "c" őrnaszád, 1915. május 15.

Tódor András tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Tóth István sorhajóhadnagy, SMU 30, 1917. 04. 29.

Vámos Lajos (repülős) tengerész zászlós, 1916. 08. 13.

Varga Kálmán tisztes, Euterpe gőzös, 1918. 08. 11.

Varga Pál torpedótisztes, SMS Szent István, 1918. 06. 10.

Vári Sándor tengerész, SMS Triglav, 1915. 12. 29.

Vio Feruccio (repülős) tengerész zászlós, 1917. 09. 20.

Vizsolyi Lajos tüzér, Sava monitor, 1916 12. 04.

Wachtel Pál (repülős) fregatthadnagy, 1917. 08. 14.

Wawrik Árpád gépésznegyedes, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Weber Alfréd fregatthadnagy, SMU 6, 1916. 05. 10-én fogságba esett, majd a fogságban elhunyt.

Welker Frigyes (repülős) tartalékos zászlós, 1918. 02. 23.

Wilhelm Ferenc tengerész, Belgrád dunai gőzös, 1915. 03. 30.

Wonner Mihály tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Zágár Mihály tengerész, SMS Dinara, 1916. 12. 22.

Záger Milán gépésznegyedes, SMU 23, 1918. 02. 21.

Zanyi István tengerész, "c" őrnaszád, 1915. május 15.

Zgur Marijan tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Ziegler Nándor (repülős) tartalékos zászlós, 1917. 08. 14.

Zmuk Miklós rajos, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Zumpf János tengerész, SMS Zenta, 1914. 08. 16.

Zupka István repülő negyedes, 1918. 06. 15.

 
 

A Császári és Királyi Haditengerészet I. Világháborúban szolgálatteljesítés közben elhunyt magyar és magyar honos tengerészei

Babla Sándor fűtő, SMS Streiter, 1918. 04. 16., Szerencsétlenség következtében

Barkovszky Alajos tengerész, Dátum: ? Polai Torpedóiskola, vízbefúlt.

Bitterbinder Antal tengerész, 1918. 06. 20., Spalatóban, hajó összeütközés.

Borza Basilius tengerész, 1916. 08. 01., "Giacinto Pullino" olasz tengeralattjáró mentési munkálatai közben.

Cargogna Ljubomir tengerész, SMS Maria Theresia, 1916. 05. 03. Koponyatörés következtében.

Cér István kormányos tengerész, "62" torpedónaszád, 1915. 02. 05. Lezuhant az árbocról.

Czakó József tengerész, 1916. 07. 12., A Pécs gőzösről vízbefúlt.

Cserny Vosil tengerész, 1918. 04. 09., Polában, haslövés következtében.

Csupity Mihály tengerész, 1917. 09. 25., A harctéren szerzett betegsége következtében.

Deák Barnabás tengerész, 1914. 09. 16., Határbiztosító szolgálatban hősi halált halt.

Dolenc Lipót tengerész, SMS Novara, 1916. 03. 03., Halálos sérülés következtében.

Fauszt Hugó negyedes, 1917. 12. 10., Koponyatörés következtében.

Fehér László tengerész, "m" őrnaszád állományából, 1916. 02. 20. balesetben.

Futó József, ?, 1918. 02. 14., Polában, a harctéren szerzett betegség következtében.

Gál Imre tengerész, SMS Balaton állományából, 1915. 05. 25. vízbefúlt.

Görgey N. tengerész, SMS Viribus Unitis, 1918. 11. 01.

Gruszlinger Miklós tengerész, 1918. 06. 21., Triesztben vízbefúlt.

Gyarmati Géza főfűtő, 1916. 09. 17., Orebicsnél vízbefúlt.

Haberfellner Nándor lőszeres, 1916. 02. 03., Vallelungában egy lőszerraktár felrobbanásakor.

Hrdko Frigyes fregatthadnagy, SMS Erzherzog Franz Ferdinand állományából, 1916. 07. 03., A Harctéren szerzett betegségében.

Hujda József tengerész, Maros monitor állományából, 1915. 10. 08., Belgrád előtt hősi halált halt.

Ivanich Adolf negyedes, 1918. 01. 09., Triesztben vízbefúlt.

Jursza János tengerész, SMU 5 állományából, 1918. 07. 26., San Giovanni di Meduában vízbefúlt.

Kaiser Márton tengerész, SMS Erzherzog Franz Ferdinand állományából, 1915. 10. 29. Baleset következtében.

Káposztás János ?, SMS Babenberg állományából, 1916. 09. 17. Vízbefúlt.

Katzbecz Gotfrid tengerész, Inn monitor állományából, 1916. 05. 27., Ruszcsukban vízbefúlt.

Klug Ferenc tengerész, repülőosztag állományából, 1916. 10. 26., Polában vízbefúlt.

Kocsis Béla tengerész, Inn monitor állományából, 1915. 06. 11., Újvidéken vízbefúlt.

Kovács György tengerész, SMS Warasdiner állományából, 1918. 06. 09., Balesetben.

Köllmel István negyedes, "53" torpedónaszád, 1915. 10. 18., Baleset következtében.

Kuhn László lőszeres, 1916. 02. 03., Vallelungában egy lőszerraktár felrobbanásakor.

Kukuljan József tengerész, 1918. 03. 13., Monfalconéban gránátrobbanás következtében.

Lenarz József főfűtő, "67" torpedónaszád állományából, 1916. 10. 15., Vízbefúlt.

Lenaz Hugó tengerészhadapród, SMS Prinz Eugen állományából, 1917. 02. 23., Baleset következtében.

Liess Rezső kormányos-rajos, 1917. 05. 22., Lussin és Saseno közötti úton vízbefúlt.

Lucsics Ferenc rajos, Una felfegyverzett gőzös állományából, 1916. 02. 06. Sistovnál vízbefúlt.

Magyar Ferenc tengerész, 1917. 10. 01., A harctéren szerzett betegsége következtében.

Martek Antal tüzér, 1917. 07. 18., A Donau hajón baleset következtében.

Marth József tüzér, Inn monitor állományából, 1917. 07. 22., Macinban vízbefúlt.

Mecenseffy Pál sorhajókapitány, SMS Erzherzog Karl állományából, 1918. 09. 14., a harctéren szerzett betegsége következtében.

Meder Lajos tengerész, 1918. 04. 30., Fiumében egy robbanás következtében.

Mikcecin(?) Mihály tengerész, 1916. 02. 03., Polai lőszergyárban baleset következtében.

Milosevics Sándor korvettkapitány, SMS Viribus Unitis elsőtisztje, 1918. 10. 23.

Molnár Lajos főfűtő, Sava monitor állományából, 1917. 09. 04., Macinban vízbefúlt.

Palásti József tengerész, SMS Kaiser Max állományából, 1918. 05. 20., Vízbefúlt.

Pap Ferenc tengerész, 1918. 03. 26., Baleset következtében.

Pásztor János tengerész, SMS Warasdiner, 1915. 12. 21., Vízbefúlt.

Petrica János tengerész, 1917. 08. 19., A Torpedógyárban baleset következtében.

Petrovics N. tengerész, a Bellona állományából, 1915. 11. 26., Koponyatörés következtében.

Popovics Ferenc tengerész, 1918. 05. 18., Vízbefúlt a Bega folyóban.

Révai János tengerész, a Bellona állományából, 1916. 04. 02., Polában vízbefúlt.

Rombauer Tódor sorhajóhadnagy, 1917. 01. 25-én fogságba esett hírszerzőszolgálat teljesítése közben, majd elhunyt.

Salamon József főfűtő, SMS Saida, 1914. 09. 24., Kazángőz leforrázta.

Sánra Sándor tengerész, 1918. 09. 01., A harctéren szerzett betegség következtében.

Schieffer Róbert lőszeres, 1916. 02. 03., Vallelungában egy lőszerraktár felrobbanásakor.

Spanyik István tengerész, 1918. 01. 11., Koponyatörés következtében.

Steiner Jenő tengerész, Zara motorcsónak állományából, 1917. 02. 26., Vízbefúlt.

Stiglic Emil tengerész, 1917. 07. 23., Vízbefúlt.

Sudarevich József tüzér, SMS Budapest, 1917. 09. 10., Vízbefúlt.

Suslecz Sándor tengerész, SMS Ulan, 1914. 09. 04., Baosic-ban vízbefúlt.

Szaopek Lajos tengerész, 1917. 06. 14., Turnu Severin mellett vízbefúlt.

Szenkovics András tengerész, Asfenasi felfegyverzett gőzös állományából, 1918. 06. 10., Azovi-tengeren a bolsevikok megölték.

Sziros Ferenc tengerész, 1918. 08. 12., Sebenicoban vízbefúlt.

Takács András tengerész, S.2-es uszály állományából, 1916. 08. 27., Robbanás következtében.

Teufl Ignác tengerész, 1817. 09. 28., A harctéren szerzett betegsége következtében.

Vita János ?, SMS Kaiserin Elisabeth állományából 1916. 05. 25., Japán fogságban elhunyt.

Zümpf János tengerész, SMS Turul állományából, 1916. 09. 12., Mostarban, benzinrobbanás következtében.

Zsiga Mihály ?, 1916. 04. 22., Polában vízbefúlt.

 
 

Az ellenséggel vívott harcban hősi halált halt magyar honos folyami hajósok

Ebeling Károly D.G.T. hajóskapitány, Alkotmány gőzös parancsnoka, 1914. 07. 30., A szerb partról kapott géppuskatűzben elesett.

Gremsberger Mihály, D.G.T. kormányos, Alkotmány gőzös, 1914. 07. 30., a szerb partról kapott géppuskatűzben elesett.

Jacob József hajóskapitány, MÁV VII gőzös parancsnoka, 1914. 10. 19., A Klenák melletti átkelésnél.

Otoltics János M.F.T.R. matróz, Stefánia gőzös, 1914. 11. 07.

Uglcsics Sándor M.F.T.R. matróz, Kinizsi gőzös, 1914. 11. 07.

Hungár János M.F.T.R. kormányos, MÁV II gőzös, 1914. 11. 20., Grabovácnál bekövetkezett robbanás következtében.

Sertic Sándor M.F.T.R. fűtő, Cserhát gőzös, 1915. 10. 07., Rovanjnál kapott találat következtében.

Schönauer Jenő M.F.T.R. gépész, Torontál gőzös, 1916. 12. 12., Romániában srapnel robbanás következtében.

Varga Mihály M.F.T.R. gépész, Wekerle gőzös, ?. Romániában kapott találat következtében.

 
 

Szolgálatteljesítés közben elhunyt magyar honos folyami hajósok

Bognár István M.F.T.R. matróz, Trinitas gőzös, 1916. 10. 07., Vízbefúlt.

Gyöngyi János M.F.T.R. matróz, 354-es uszály, 1914. 11. 22., Vízbefúlt.

Horján János M.F.T.R. matróz, Baross gőzös, 1915. 10. 07., Vízbefúlt.

Jani György M.F.T.R. matróz, T-II, 1917. 05. 30., Gázmérgezés következtében.

Krisztics Mladen M.F.T.R. matróz, T-II, 1917. 05. 30., Gázmérgezés következtében.

Láng János M.F.T.R. matróz, 726-os uszály, 1917. 05. 02., Vízbefúlt.

Pap Ferenc M.F.T.R. ?, Trinitas gőzös, 1917. 04. 02., Vízbefúlt.

Rafatz József M.F.T.R. fűtő, Tihany gőzös, 1917. 01. 23., Vízbefúlt.

Kopa János M.F.T.R. gépkezelő, Trinitas gőzös állományából, 1915. 03. 20., A harctéren szerzett betegségében.

 
 

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat