Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Cikk küldése

  Szerkesztőségünk elsősorban történészek és történészhallgatók számára kíván publikációs lehetőséget biztosítani, de várjuk mindazon amatőr kutatók színvonalas cikkeit, akik a tudományososság kritériumainak eleget tesznek munkájuk elkészítése során.

  Az alábbi kategóriákban várjuk leendő szerzőink írásait:
  • Tanulmány
  • Recenzió
  • Forrás közlés

  Leendő szerzőink a közlésre benyújtott cikket e-mailben, csatolt fájlként, két példányban (lásd alább) küldjék folyóiratunk címére ([email protected]). Nyomtatott formátumú műveket is elfogadunk, ez esetben azonban CD-ROM-on kérjük mellékelni a szöveg digitális verzióját is.

  A beküldendő cikkekkel szemben támasztott követelmények:

  • A műnek magyar nyelvűnek kell lennie, idegen nyelven írt cikkeket csak kivételes esetben fogadunk el.

  • A szövegfájlnak Microsoft Word 97 (vagy annál jobb) formátumúnak kell lennie.

  • Mivel folyóiratunk jelenlegi anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért megkérjük leendő szerzőinket, hogy a tanulmányok és forrásközlemények terjedelme ne haladja meg a max. 40 000 (azaz egy nyomdai ív), recenzió esetén pedig a max. 10 000 karaktert (a karakterszám szóközökkel és jegyzetekkel együtt értendő).

  • A cikkeket két példányban kérjük elküldeni. Az egyik változat hagyományos módon, lábjegyzetekkel (nyomdába kerülő és nyomtatásban megjelenő anyag), a másik végjegyzetekkel (az interneten olvasható változat) legyen ellátva. Utóbbi azért szükséges, mert a jegyzetekkel ellátott szöveg html-formátumú, digitális közzétételét megkönnyíti a végjegyzetek alkalmazása. A jegyzetek ilyesfajta konvertálása a Microsoft Word szövegszerkesztő programmal könnyen elvégezhető.

  • Táblázatok, grafikonok szerepelhetnek a szövegben. Képek azonban csak korlátozott mennyiségben és méretben kerülhetnek közlésre. A scannelt képek 300 dpi felbontásúak legyenek és kérjük a kép forrásának megjelölését is (amennyiben nem saját szerkesztésű ábráról van szó). A levélben elküldött képeket beszkenneljük és elhelyezzük a tanulmány mellékleteként.

  A cikk közlésének menete:

  • A cikk(ek)et legkésőbb a meghírdetett lapzárta előtt 20 nappal kell elküldeni a szerkesztőség címére, a már ismertetett formátumok egyikében.

  • A beérkezett cikkek megjelenéséről a szerkesztőbizottság egyhangúlag dönt, erre a cikk beérkezését követő 15 napon belül sor kerül.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat