Foly�iratunkat a TIT HMHE - Hagyom�ny�rz� Tagozata �zemelteti.

Haj�z�st�rt�neti K�zlem�nyek

Kezd�lap     K�ldet�s�nk     Szerkeszt�k     Aktu�lis     Arch�vum     Cikk k�ld�se     Impresszum

   

Szerkeszt�k

A szerkeszt�bizotts�g tagjai (A bel�p�s sorrendj�ben.)

B�ns�gi Andor: 2006-ban diplom�zott a Szegedi Tudom�nyegyetem B�lcs�szettudom�nyi Kar�n t�rt�nelemb�l. Diplomamunk�j�t A Monarchia tengeralattj�r� beszerz�sei 1906-1918 c�mmel �rta. 2003 �ta foglalkozik intenz�ven a cs�sz�ri �s kir�lyi haditenger�szet t�rt�net�vel. 2004 �sz�n �letre h�vta a Cs�sz�ri �s Kir�lyi Haditenger�szet Egyes�letet, melynek 2010-es �talakul�s�ig volt eln�ke.
 
Kr�mli Mih�ly Ph.D.: T�rt�n�sz, muzeol�gus, a cs�sz�ri �s kir�lyi haditenger�szet t�rt�net�nek elismert kutat�ja. Sz�mos tanulm�ny szerz�je. T�bbek k�zt a magyar tengeri hadihaj�gy�rt�sr�l, a Tegetthoff �s Radetzky csatahaj�-oszt�lyr�l �s a '48-49-es szabads�gharc hadihaj�-beszerz�seir�l �rt hi�nyp�tl� tanulm�nyokat. A Cs�sz�ri �s Kir�lyi Haditenger�szet Egyes�let, (2010-t�l TIT HMHE) tiszteletbeli eln�ke 2005. m�jusa �ta.
 
Balogh Tam�s, Dr.: Fels�fok� tanulm�nyait a Szegedi Tudom�nyegyetem Jogi Kar�n v�gezte, ahol 1999-ben jogi diplom�t �s eur�pai szakjog�sz min�s�t�st, 2003-ban pedig t�rsadalombiztos�t�si szakjog�sz min�s�t�st szerzett. 2007 december�t�l a TIT Haj�z�st�rt�neti �s Haj�modellez� Klub, 2010-t�l a TIT Haj�z�st�rt�neti, -Modellez� �s Hagyom�ny�rz� Egyes�let eln�ke, az egyes�let H�rlevel�nek alap�t�ja �s szerkeszt�je. Az Amerikai Titanic Kutat� T�rsas�g (Titanic Research Group) tagja. T�bb hazai haj�z�st�rt�neti munka, �n�ll� k�tet �s cikk szerz�je, az Egyes�let ki�ll�t�sainak rendez�je, az els�llyedt osztr�k-magyar hadihaj�k kutat�s�ra alakult magyar b�v�rcsoport t�rt�neti-m�szaki szak�rt�je, a roncsfelt�r�sok tev�keny r�sztvev�je. A lev�lt�ri dokumentum- �s arch�v k�panyag beszerz�s�vel, feldolgoz�s�val, a helysz�ni felm�r�sek tervez�s�vel, elemz�s�vel, a roncsmez� �s a haj�roncsok felt�r� le�r�s�val, elemz�s�vel, rekonstrukci�s rajzok elk�sz�t�s�vel k�zrem�k�d�tt a "Szent Istv�n" csatahaj�, a "Zenta", a "Kaiser Franz Josef I." cirk�l� �s a "Streiter" rombol� felt�r�s�ban.


Kezd�lap     K�ldet�s�nk     Szerkeszt�k     Aktu�lis     Arch�vum     Cikk k�ld�se     Impresszum

Hajzstrtneti Kzlemnyek
A szerkeszt�k
Haj�z�st�rt�neti K�zlem�nyek
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyom�ny�rz� Tagozat