Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Dr. Balogh Tamás:
Újra kutatható a SZENT ISTVÁN csatahajó roncsa

 

  Robert Korim, Zelenák József, Selmeczi Dániel és Dr. Balogh Tamás - búvárok, technikai búvárok, víz alatti fotósok, filmesek és amatőr tengerészet-történészek - még 2007-ben tűztük magunk elé azt a célt, hogy az egykori Osztrák-Magyar Monarchia népeiből alakult nemzetközi búvárcsoport keretében a hajótest és a környező roncsmező kutatásával egybekötött kegyeleti merülést hajtsunk végre az Adriai-tengeren 1918-ban elsüllyedt SZENT ISTVÁN csatahajó roncsainál, hogy folytathassuk a Czakó László kezdte munkát.

  A civil szervezésű kegyeleti merüléshez csatlakozott a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj, amelynek katonabúvárai arra vállalkoztak, hogy a csatahajó elsüllyedésének 90. évfordulóján elhelyezik a roncson a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a magyar Honvédelmi Minisztérium támogatásával elkészített emléktáblát, amely a tragédia osztrák, magyar és horvát áldozataira emlékeztet. A háromnyelvű emléktáblán a hazáért a legfontosabbat - az életüket - feláldozó tengerészekre az egykori fiumei (ma: rijekai) osztrák-magyar Haditengerészeti Akadémia jelmondata olvasható: "Höher als das Leben steht die Pflicht" - vagyis "A kötelesség előbbre való, mint az élet".

  A művelet végrehajtásához a részt vevő katonabúvároknak el kellett sajátítani a kevertgázos (trimix) technikai merülés gyakorlatát, amelyet a 2008. augusztus 4. óta tartó intenzív felkészülés és a beszerzett technikai eszközök biztosítottak a számukra. Ennek köszönhetően az expedícióban való részvétel a Magyar Honvédség számára az eszközkorszerűsítés és a búvárkiképzés célját is szolgálta. Az expedíció kegyeleti merüléssel kapcsolatos munkálatait a helyszínen megtekintette a magyar honvédelmi miniszter, a horvát vezérkari főnök és az osztrák vezérkari főnök helyettese.

  A horvát haditengerészet a delegáció rendelkezésére bocsátotta FAUST VRANČIĆ nevű tengeri mentőhajóját, amelyen a nemzetközi megemlékezés résztvevői meghallgathatták a szervezésben részt vevő civil és állami szervezetek képviselőinek előadását (Zelenák József, a Magyar Búvár Szakszövetség oktatói kollégiumának elnöke a merülési célokról, a helyszínről és a merülés körülményeiről, Dr. Balogh Tamás, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub elnöke a csatahajó történetéről, Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója pedig az osztrák-magyar haditengerészet történetéről tartott előadást).

  A kegyeleti merülés mellett a hajótest állapotfelmérésének folytatása is az expedíció céljai között szerepelt. A kutatásában az 1994-1997 közötti magyar-horvát expedíciók és az azóta végzett szlovák, cseh és osztrák merülések eredményeit kívántuk kiegészíteni a még nyitott kérdések megválaszolásával. Ezek: a csatahajón található négy sérülés eredetének tisztázása, (a négy lék közül a biztosan a támadáskor keletkezett sérülések azonosítása), a lékek süllyedésben betöltött szerepének azonosítása és a süllyedés folyamatának rekonstruálása, valamint az eddig a teljesség igényével soha nem kutatott roncsmező feltárása és a hajótest körül a roncsmezőn szétszóródott tárgyak lokalizálása.

  Emellett fémminta-vétellel egybekötött metallurgiai vizsgálatot terveztük, hiszen a hajó valószínűsíthető állapota alapján minden korábbinál inkább szükség van egy alapos - a hajó még azonosítatlan külső és belső részeire is kiterjedő - kutatására. A SZENT ISTVÁN csatahajó ugyanis 1914-ben készül el, és rövid 4 éves szolgálat után, 1918-ban süllyedt el. Azóta csaknem 90 esztendőt töltött a víz alatt 60 méternél mélyebb vízben fejjel lefelé fordulva, ahol a 20.000 tonnás kolosszus önsúlyát és a 4.800 tonnányi páncélzatot az a - csupán 5-25 mm vastagságú acélból készült - vázszerkezet viseli, amelynek eredetileg csak a hidrosztatikus nyomásnak és a hullámzásnak kellett ellenállni. A SZENT ISTVÁN kutathatóságát, a hajóbelsőbe való biztonságos behatolás (a víz alatti régészeti kutatás) lehetőségét alapvetően befolyásolja a felfordult vázszerkezet stabilitása és állékonysága. Ezt - illetve a korrózió miatt fellépő szilárdságvesztés mértékét, az acél építőanyag fogyatkozásának ütemét a csatahajóroncs további kutatásának tervezhetősége érdekében minél előbb pontosan fel kellene mérni. A belső terek ugyanis csak addig kutathatók, amíg a csatahajó a saját súlya alatt össze nem roskad. Tudomásunk szerint sem a roncsot őrző horvát hatóságok, sem más expedíciók ezt a munkát nem végezték el: korróziómérnök eddig még sohasem járt a hajón. Vagyis mielőbb fontos annak az időtartamnak a meghatározása, amíg a csatahajó egyáltalán még kutatásra alkalmas állapotban lesz.

  A munkához a korábbi expedíciók, kutató- és búvárcsoportok eszközeihez képest jóval összetettebb és teljesebb technológiát - kevertgázos merülés, oldaltapogató (sidescan) SONAR és távirányítású kutatószonda, ROV - felhasználását terveztük. A búvárbalesetek szokásosan fokozott óvatosságra intik a merülést engedélyező hatóságokat. A SZENT ISTVÁN megelőző kutatása során a magyar-horvát expedíciók idején két baleset történt. Az eltelt 11 évben magyar kutató-expedíció engedélyezésére nem került sor.

  Erre tekintettel az is célunk volt, hogy a mértéktartóan kitűzött merülési célokat fegyelmezett, pontosan végrehajtott és balesetmentes merülések során érjük el, s így hibátlan munkával teremtsük meg a csatahajó roncsainak további kutatásához szükséges bizalom légkörét.

  Az expedícióban a következő személyek vettek részt: A MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj részéről: Gulyás Tamás, Török László, Varga Zsolt. A BRFK tűzszerész-szolgálat búvárai részéről: Domján András. A civil technikai búvárok és szervezők részéről: Dr. Balogh Tamás, Hadházi Zsófia, Gyurka Zsolt, Ignácz Zoltán, Kovács József, Piller András, Selmeczi Dániel, Zelenák József. A horvát hatóságok részéről Ante Plančić, Drazen Gorički, Kruno Zubčić. A szervezésben a Honvédség részéről jelentős segítséget nyújtott: Holló József Ferenc altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, Hajdú Gábor ezredes, a MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj parancsnoka, továbbá Antal László alezredes.

  Az expedíció során merülési célra a 2008. október 1-4. közötti 4 nap állt rendelkezésre.
 
  2008. szeptember 30-án, kedden a kutatásban részt vevők leutaztak a tengerpartra.
 
  2008. október 1., szerdán, az első merülési napon a búvárok kibójázták a hajótestet és elhelyezték a roncson a Honvédelmi Minisztérium emléktábláját.
 

 
2008. október 2., csütörtökön, a második merülési napon került sor a felszínen tartott osztrák-magyar-horvát nemzetközi megemlékezésre, illetve az emlékműre szánt bronzkoszorú ünnepélyes átadására és az emlékművön való elhelyezésére.

  A tulajdonképpeni tudományos kutatásra tehát a 2008. október 3-4 közötti maradék 2 nap (péntek és szombat), szükség esetén (viharnapként) október 5-e délelőtt állt rendelkezésre. Sajnos az időjárási viszonyok a hét második felében jelentősen és tartósan megváltoztak. A hullámok magassága kezdetben nem haladta meg a 0,5-1 métert. Pénteken viszont egész nap változó irányú erős szél fújt és estére 2 méteres hullámok alakultak ki. Az időjárás-előrejelzés másnapra erős bórát jósolt. Szombat reggelre viharos tenger, erős szél és 4 méteres hullámok alakultak ki, az addig sima láthatárt mindenütt hullámok fodrozták, a nyílt tengeren pedig nagy kiterjedésű esős zónákat és egy trombát lehetett látni. A kifutásról le kellett mondani. Amikor az egész napos várakozás után sem lett kedvezőbb a helyzet, nyilvánvalóvá vált, hogy a vasárnapra tervezett tartalék-napon sem lehetséges kifutni a nyílt tengerre: a fémminta-vételről, sőt még a kihelyezett bóják beszedéséről is le kellett mondani. Ezzel az expedíció véget ért.

  2008. október 3., péntek ennek ellenére hasznosan telt. Az alábbi eredményeket sikerült elérni:

  • A lékesedések pontos felmérése (minthogy a jelenlévő horvát partnerek felhívták a figyelmet arra, hogy az 1998-as felmérés alapján készült rajzok nem pontosak).

  • A hajótesten látható négy lék eredetének magyarázatára kialakított horvát és magyar elméletek megvitatása és a két fél birtokában lévő információk egyeztetésével a valószínű süllyedési folyamat rekonstruálása.

  • A hajótest általános állapotának felmérése az állagromlás leglátványosabb jeleinek számbavételével és egyes korábban elvégzett felmérések megismétlésével (az állapotváltozás mérése érdekében).

 

A lékesedések pontos felmérése

  A felmérést egy erre a célra készített, kalibrált mérőrúd felhasználásával az expedíció három búvára - Gyurka Zsolt, Ignácz Zoltán, Kovács József - végezte és a felmérést fényképekkel dokumentálta. A felmérés eredménye a helyszínen elkészített felvételek elemzését (a kalibrált mérőrúd adatainak felhasználásával a léksort ábrázoló új rajz elkészítését) követően ismerhető meg. A letört hajóorr teljes körű felmérését Ante Plančić mérnök búvár készítette el még 2005. július 5-én és felmérésének eredményeit a rendelkezésünkre bocsátotta. A magyar fél a szívesség viszonzására vállalta, hogy az átadott vázlatrajzot kiszerkesztett formában feldolgozza és a horvát félnek átadja.

 

A hajótesten látható négy lék eredetének magyarázata

  Az 1995-1997 közötti magyar-horvát expedíciók egyik nagy felfedezése volt, hogy a hajótest oldalán a búvárok nemcsak a korabeli beszámolókban említett két nagy, kétségkívül torpedó okozta sérülést találták meg, de további két ismeretlen eredetű sérülést is azonosítottak. A lékek keletkezési körülményeinek tisztázása, a további két sérülés eredetének azonosítása, azóta minden expedíció céljai között szerepelt, ám ismereteink szerint egyik sem boldogult a feladattal. A kérdés lényegében a következő: a két ismeretlen eredetű sérülés is a többivel együtt a támadáskor, vagy később, a süllyedés folyamán mechanikai hatásra került a hajóra? A kérdés eldöntését segítette a Dr. Balogh Tamás által 2003-ban kidolgozott mechanikai elmélet (részletesen lásd később), amelyet Dr. Balogh Tamás, valamint Ante Plančić és Kruno Zubčić a helyszínen egyeztetett.

 

A hajótest általános állapotának felmérése

  A SZENT ISTVÁN csatahajó állapota szemmel láthatóan romlik. Bár a fémminta-vételt nem sikerült elvégezni, a vizuális elemzés eredményeképpen sikerült képet alkotni az állagromlás mértékéről:

  • A felfordult és kismértékben a bal oldala felé megdőlt helyzetű roncs változik: bal oldala süllyed, magassága csökken.

  • A hajótest 1995-1997 közötti magyar-horvát expedíciók által elvégzett felmérése során a hajóroncs jobb oldali kormánylapátja a felszíntől mért 48 méteres mélységben volt. Ehhez képest ma ugyanazon a ponton 49,7 méter a felszíntől mért mélység, vagyis a hajótest 1,7 méterrel alacsonyabb. Az admirálisi szalon terasza - a hajótest legvége - amely eredetileg több mint 2 méteres magasságban volt a tengerfenék fölött, ma 1,8 méteres magasságban van a tengerfenéktől mérve.

  • A hajótest mindkét oldalán az oldalsó páncélöv alsó (a roncson felső) széle mentén a hajótest 16 mm-es burkolata jelentősen deformálódott: az orrtól a tatig összefüggő hosszú horpadás húzódik végig a roncson. A horpadás olyan mély, hogy abban egy búvár a technikai felszereléssel együtt kényelmesen elfér. A felmérést végző búvárok gyakorlatilag a horpadásban - azt követve - úsztak végig a hajótest mentén.

  • A horpadás a letörött orr-rész mindkét oldalán is megfigyelhető. Az orr-rész bal (a roncson jobb) oldalán a horpadás nagyobb: a héjazat egy nagy, 4 méteres darabon megnyílt és láthatóvá vált az orr-torpedóvető készülék, az odakészített 2 db torpedóval. A sérülésnek az orr-rész jobb (a roncson bal) oldalán található párja nem ilyen nagy kiterjedésű: a lemezek itt is behorpadtak, de a horpadás a héjazatot éppen csak átmetszi. A horpadás legmélyebb pontján csak a lemezszélek mentén nyílt meg a burkolat.

 

Következtetések

  A tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a felfordult helyzetű hajótestben a teljes kettős hajófenék lefelé mozog. Az eredeti belső oszlopos alátámasztás és a válaszfalak nagy része elkorrodált, összeroskadt vagy deformálódott. Emiatt a kettős hajófenék súlya közvetlenül az oldalfalakra nehezedik. Ezt egyértelműen jelzik azok a hatalmas horpadások, amelyek az orrtól a tatig mindkét oldalon végighúzódnak a teljes hajótesten pontosan az alsó páncélöv lemezei alatt. A horpadások mélyek (1,5-2,0 méter), ezért a hajótest egyes pontjain az acéllemezek szétnyíltak az illesztések mentén és hosszú, keskeny, függoleges nyílásokat alakítottak ki. Általánosságban: A felfordult hajótest magassága az elmúlt 11 évben kimutathatóan csökkent. A kormánylapátok feletti vízmélység 1997-ben 48 méter volt, ma már 49,7 méter (1,7 méternyit csökkent a hajtest magassága!).

  A fő fedélzet szintje és a tengerfenék közti különbség a hajótest tat felőli végén (az admirálisi szalon erkélye alatt) 1997-ben még több mint 2 méter volt, ma már csak 1,8 méter. Ezek alapján úgy tűnik, hogy ezek a hajótest utolsó évei a végső összeomlás előtt. Vagyis itt az utolsó lehetőség, hogy a komplett műszaki felmérést és a víz alatti régészeti kutatást (további tárgyak felszínre hozatalát, stb.) elvégezzük. Az expedícióban részt vevő magyar és horvát partnerek ezért megegyeztek, hogy a következő években megpróbálnak előkészíteni egy széleskörű nemzetközi (horvát, magyar, olasz, osztrák, szlovák, szlovén, stb. búvárexpedíciót, hogy egyesült erővel (VIRIBUS UNITIS) és ami a fő, a források egyesítésével hajtsák végre a még hátralévő feladatokat.

  A kettős hajófenék és/vagy a hajónak a páncélfedélzettől a 150 mm-es oldallövegek kazamatájáig tartó egész páncélozott középső része lefelé mozog.

  A kettős hajófenékben a külső burkolat 16 mm, a belső burkolat 25 mm anyagvastagságú lemezekből állt. A kettős héjjalás közé beépített hossztartók 9 mm anyagvastagságú lemezekből készültek. A hajóbelsőben az egymás fölötti fedélzeteket és a fedélzeti bordákat ugyanilyen anyagvastagságú (9 mm-es) oszlopos vagy válaszfalas alátámasztás tartotta, amelyet végső soron a kettős hajófenék belső fenéklemezeihez rögzítettek. A felfordult hajótestben ennek a 9 mm-es szerkezetnek kell viselnie a kettős fenék teljes súlyát (2017 tonna).

  Az alátámasztást azonban nem ilyen igénybevételre méterezték. A kettős hajófenék súlyát eredetileg a víz viselte, a hajó belső térelválasztó és tartó elemeinek a kettős fenék súlyát nem kellett elviselnie. Ebből eredően a válaszfalak és a tartóoszlopok - figyelembe véve a víz alatt eltöltött 90 esztendő és a korrózió hatását (a hajó belső szerkezetén nem rakódtak le tengeri élőlények) - vélhetően nem tudják tovább alátámasztani a kettős hajófeneket, nem tudnak tovább ellenállni a rájuk nehezedő súly nyomásának.

  A lefelé mozgó kettős hajófenék súlya az oldalfalakat (a hajótest külső héját alkotó lemezeket) felülről lefelé nyomja. Ennek a nyomásnak engedelmeskedve az oldallemezek oldalirányban elmozdulnak. Az oldalirányú elmozdulás kifelé nem lehetséges, mert a páncélfedélzet magasságában a szemben lévő oldalfalak összeköttetése a vastag (18+30 mm) páncélfedélzet miatt szilárd. A felfordulást követően azonban a hajógépek leszakadtak és a súlyuk (1553 tonna) ettől kezdve a páncélfedélzetre és az azt tartó fedélzeti gerendákra nehezedik, vagyis azokat lefelé nyomja, deformálja, görbíti (lehajlás). A lehajlás mértékétől függően a gerendák fesztávolsága csökken, vagyis a lehajló gerenda a szemben lévő falakat egymás felé húzza. Az oldalfalaknak ez a befelé irányuló mozgása hozta létre a hajótest teljes hosszában megfigyelhető horpadásokat.

  A merülés és kutatás mellett egyeztetésekre is sor került:

  • A magyar fél nevében Dr. Balogh Tamás tájékoztatta Kruno Zubčić-ot arról, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az első világháborúról szóló állandó kiállításában haditengerészeti szekció kialakítását tervezi, amely a SZENT ISTVÁN csatahajóról is megemlékezik, egyúttal jelezte, hogy amennyiben a horvát fél részéről ez elfogadható, akkor kezdeményezi a horvát Víz alatti Régészeti Hivatal zadari munkatársai, valamint Danijel Frka és Zeljko Prsa urak meghívását a kiállításon való részvételre, annak érdekében, hogy a hajóról készített fénykép- és filmfelvételeiket, illetve hajómodelljüket a kiállításon bemutassák. Kruno Zubčić további tájékoztatást kért a tervezett rendezvényről és kérte, hogy egyeztessenek az esetleges együttműködés feltételeiről.

  • Dr. Balogh Tamás és Kruno Zubčić arról is egyeztetett, hogy a jövőben - a roncs fokozódó állagromlása miatt a lehető leghamarabb - szükséges lenne széleskörű nemzetközi együttműködés kialakítása a roncs teljes felmérése érdekében. Így a roncs kutatásában egyébként is részt venni kívánó búvárcsoportok egyesíthetnék erőforrásaikat, és együtt elvégezhetik mindazt, amire külön-külön nem lennének képesek. Az együttműködés érdekében a magyar és a horvát fél vállalta, hogy megteszik az első tájékozódó lépéseket egymás illetékes hatóságainál.

 

Az expedíció értékelése

  Kitűzött céljaink közül a metallurgiai vizsgálathoz szükséges fémminta-vételt, a roncsmező SONAR segítségével történő detektálását és a hajótest ROV segítségével történő filmre vételét nem sikerült elérni: A SONAR-t egy másik búvárexpedíció használta, cserekészüléket pedig nem sikerült beszerezni. A horvát hatóságok által biztosított ROV pedig az egyik elektromos alkatrész meghibásodása miatt a helyszínen használhatatlanná vált. A fémminta-vételt pedig a viharossá váló időjárás akadályozta meg (a jelentősen megromlott időjárás miatt az expedíció az erre a feladatra szánt utolsó napot nem tölthette a nyílt tengeren).

  Az expedíció többi célja - a helyszíni felmérésnek és a résztvevő horvát szakemberek segítő közreműködésének köszönhetően - megvalósult: a csatahajó oldalán található négy sérülés eredetének tisztázása, a lékek süllyedésben betöltött szerepének azonosítása, a süllyedés folyamatának rekonstruálása. Ennek során a felek kölcsönösen részletes tájékoztatást adtak egymásnak eddigi eredményeikről, a tapasztalatok fényében felülvizsgálták korábban kialakított álláspontjukat, valamint javaslatot tettek a további együttműködésre.

  A roncson sikerült elhelyezni a Honvédelmi Minisztérium emlékművét, és, ami a legfontosabb: az expedíció balesetmentes volt, s a horvát féllel jó szakmai együttműködést, őszinte, nyílt baráti légkört sikerült kialakítani, ami a folytatás alapfeltétele. Különösen fontos, hogy - a hajótest gyors és a közeljövőben várhatóan felgyorsuló, szemmel látható állagromlása miatt - a felek egyetértettek a roncs kutatására irányuló közös munka mielőbbi folytatásában és rendszeressé tételében, illetve, hogy a kutatáshoz szükséges anyagi források bővítése érdekében szükségesnek tartották szélesebb nemzetközi összefogás kialakítását (nemzetközi expedíció megszervezését). Ehhez várjuk mi is az érdeklődők támogatását.

 

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat