Taglista C?lok Linkek K?pek K?nyvek Bibliogr?fia
www.kriegsmarine.hu
 
 

A k?nyvesboltokban jelenleg kaphat? m?vek.  
 

 • ?KOS GY?RGY - HORV?TH J?ZSEF: Amerre sz?l visz, s hull?m utat ?d. Avagy: magyar tenger?szek a vil?g ?ce?njain, vitorl?k alatt. HA-J?S Bt., Budapest, 2007.

 • BALOGH TAM?S: A ?piros-feh?r-piros? a S?rga-tengeren ? A ?Kaiserin Elisabeth? cirk?l? t?rt?nete. Sch?ck Nyomda, Szeksz?rd, 2009.

 • B?NS?GI ANDOR: A SZENT ISTV?N csatahaj? els?llyed?se - 1918. j?nius 10. Documenta Historica 79. Szeged, 2008.

 • CSONKAR?TI K?ROLY: Gyorsmer?l?s - Az osztr?k-magyar haditenger?szet tengeralattj?r?inak t?rt?nete 1907-1918. Zr?nyi kiad?, Budapest, 2007.

 • CSONKAR?TI K?ROLY: Cs?sz?ri ?s Kir?lyi hadihaj?k. Hajja ?s Fiai kiad?, Debrecen, 2002.

 • CSONKAR?TI K?ROLY: A cs?sz?ri ?s Kir?lyi l?gier?. Hajja ?s Fiai kiad?, Debrecen, 2008.

 • CSONKAR?TI K?ROLY - S?RHIDAI GYULA: A Magyar Kir?lyi Folyamer?k ?s fegyverzet?k 1920-1945. Zr?nyi kiad?, Budapest, 2009.

 • CSONKAR?TI K?ROLY - S?RHIDAI GYULA: Az Osztr?k-Magyar Monarchia tenger?szeti rep?l?i 1911-1918. Zr?nyi kiad?, Budapest, 2010.

 • CSONKAR?TI K?ROLY: Az Osztr?k-Magyar Monarchia hadihaj?i 1867-1918. Kossuth kiad?, Budapest, 2010.

 • HALPERN, PAUL G.: Az otrant?i ?tk?zet - Az Adria bej?rat?nak ellen?rz?se az I. Vil?gh?bor?ban. Laurus Kiad?, Gy?r, 2007.

 • HORE, PETER: Csatahaj?k enciklop?di?ja. Atheneum 2000 Kiad?, Budapest, 2008.

 • Az Adri?t?l Amerik?ig - Hardy K?lm?n alt?bornagy eml?kiratai. Kairosz Kiad?, Budapest, 2008.

 • KR?MLI MIH?LY: A cs?sz?ri ?s kir?lyi haditenger?szet ?s magyarorsz?g. Pro Pannonia Kiad?i Alap?tv?ny, P?cs, 2004.

 • MARGITAY-BECHT ANDR?S: A Leitha monitor ... ?s a t?bbiek - Zabol?tlan haj?z?s-t?rt?neti barangol?s t?rben ?s id?ben egy v?ns?ges v?n dunai hadihaj? ?r?gy?n. Hadt?rt?neti Int?zet ?s M?zeum, Budapest, 2007.

 • MARGITAY-BECHT ANDR?S: A Leitha monitor - Az utols? osztr?k-magyar hadihaj? t?rt?nete. Hadt?rt?neti Int?zet ?s M?zeum, Budapest, 2010.

 • NAGY MIKL?S MIH?LY: Boldog b?keid?k haditenger?szei: a k. u. k. hadiflotta utaz?st?rt?nete. Korn?t?s, Budapest, 2003.

 • PEMSEL, HELMUT: A v?ratlan megold?sok admir?lisa. Wilhelm von Tegetthoff (1827?1871) In Admir?lisok. A t?rt?nelem legkiv?l?bb tengernagyai 1587 ? 1945. Szerkesztette: JACK SWEETMAN. Budapest, Zr?nyi Kiad?, 1999.

 • SZENTKL?RAY JEN?, DR.: A dunai haj?hadak t?rt?nete. Budapest, ?rem Kft., 2008. (Reprint)
 • pampanerai.me
Elevator Sneakers
 
 
TIT HMHE - Hagyom?ny?rz? Tagozat | ? 2004-2014 kriegsmarine.hu